Style OptionsClose X

PHP programer

PHP je kompjuterski jezik, prvobitno konstruisan za izradu dinamičkih web strana. Danas se prevashodno koristi za programiranje servera, pisanje komandi operativnom sistemu ili za neke samostalne grafičke aplikacije. PHP programeri koriste PHP kao opšti, univerzalni programski jezik koji je posebno pogodan za razvoj web-a, a koji se može ugraditi i u HTML. Njegova opšta primena je na web serverima gde PHP programeri koriste PHP kod kao input stvarajući web stranice – kao output. PHP programski jezik se koristi na većini internet servera i na gotovo svakom operativnom sistemu ili platformi potpuno besplatno (zbog toga je vrlo popularan). PHP je instaliran na preko 20 miliona internet sajtova i na preko milion servera.

  • Pisanje programa
  • Prerada postojećih aplikacija
  • Kontrola funkcionalnosti programa
  • Dobro poznavanje engleskog jezika
  • Logičko-analitičko razmišljanje i želja za stalnim usavršavanjem
  • Poštovanje rokova
  • Stručna znanja: PHP, HTML, CSS programiranje, znanje rada sa MySQL bazom, poznavanje JavaScript-a, poznavanje koncepta OOP (Object Oriented Programming), CMS-a (Content Management System).

Apply Now